Jūs neprisijungęs
Aukštyn Tema Programinė įranga / GNU/Linux, bei Unix Operacinės Sistemos / Darbas su bylomis bei rinkmenomis
- Virginijus Data 2006-06-07 19:27 Redaguota: 2006-06-07 19:36
pwd - parodys kur randamės

cd - eiti į nurodomą katalogą

cd /home/vartotojas/katalogas

Tiesiog surinkus 'cd' be kaoatlogo pavadinimo (kelio) pateksite į savo namų katalogą (/home/vartotojas)
cd .. - grįžti atgal (įšeiti į tėvinį katalogą)

ls - pateikia katalogo turinį

vdir - pateikia katalogo turinį su platesne informacija.

mkdir - komanda sukurti katalogą

mkdir /home/vartotojas/naujas_katalogas

rmdir - trinti kataloga

rmdir /home/vartotojas/naujas_katalogas

rm - tiesiog ištrins nurodytą bylą.

rm -rf /home/vartojas/katalogas

Ši komanda ištrins viską ką ras tame kataloge (-r) ir be klausimų (-f).
cp - kopijuoti bylas ir katalogus.

cp /home/vartotojas/byla.txt /home/vartotojas/katalogas/byla.txt

mv - perkels/pervadins bylą/katalogą.

mc - konsolinis failų menedžeris GNU Midnight Commander. Atitikmuo Norton Commander. Skirta naršyti po katalogus, redaguoti bylas, kopijuoti ir t.t. Turi intergruotą ftp klientą.

papildom..
Pagrindinė Bumbulas Data 2006-06-07 19:32
cat - išveda tekstinį dokumentą į ekraną:
cat /kelias/iki/kažko

Jei išvesties labai daug, galima naudoti papildomą komandą less:
cat /kelias/iki/kažko | less

nano - lengvas paprastas konsolinis bylų redaktorius:
nano /kelias/iki/kažko
Pagrindinė s2 Data 2006-06-13 21:12
na, naudoju komandas, kurios reikalauja keleto raktų.  konsoliniai pavyzdžiai prasideda ženklu $.  taip lyg ir priimta visam pasauly :)

cp palieka naują datą destination faile.  jei nori kaip windows-uose, naudok raktą „archive“:
$ cp -a /tmp/src /tmp/dest

less dažniausiai pati sau wrap-ina eilutes.  gali veikti ir išsijungti line-wrapping-ą.  tai pati ta jėga, kuri sulaikė mane bebėgantį nuo linukso :)) 80x25 konsolėje:
$ less -S

df -- disk free; parodo mount-ų užimtumą.  patogu naudoti in human-readable-form (kB):
$ df -h ~

du -- directory usage; parodo katalogo ir pakatalogių užimtumą.  patogu naudoti tuo pačiu pavidalu (kB) bei nelendant per giliai:
$ du -h --max-depth 1 /tmp

grep -- ieško failų turiniuose;  patogu naudoti su rekursyviai ir tik tekstiniams failams:
$ grep -r -I OpenFileW dlls/
dar patogu ieškoti case-insensitive žodžio visuose (ir binary) failuose:
$ grep -i duomenys *

kelios bash-inės komandos:

pushd -- cd į naują katalogą ir atsimeną seną.  patogu naudot daugel sykių vieną komandą po kitos:
$ pwd
/var/log
$ pushd /tmp/some/dir
$ pushd /usr/local/bin

popd -- cd į paskutinę seną katalogą:
$ popd
$ popd
$ pwd
/var/log

history -- parodo vykdytų komandų sąrašą.  patogu filtruoti su grep:
$ history | grep -i make

būtent dėl to gyvenu su va šitais alias-ais bash-e:

alias f='df -h'
alias gr='grep -i'
alias grr='grep -Ir'
alias greh='history | grep -v greh | grep -i'
alias le='less -S'
alias ll='ls -Al --color=tty'
alias u='du -h --max-depth 1'

tuomet pažiūrėt laisvos vietos yra:
$ f .
kiek prisikaupė:
$ u
ko turim:
$ ll
su kokiais parametrais komandą leidau:
$ greh cat

alias-ai -- patogus dalykas, jei juos insrašai į shell-o config-ą.
Pagrindinė - Valdas Data 2006-08-13 11:15 Redaguota: 2006-08-13 11:45
Tiesiog esu priverstas atnaujinti temą...
Neradau atsakymo, kokią komandą reikia panaudoti Terminale, norint perkelti visas kataloge esančias bylas į kitą vietą. Pvz., yra:

/usr/lib/win32/essential-20060611

reikia kataloge essential... esančias bylas perkelti į

/usr/lib/win32

Kaip tai padaryti? (Ubuntu 6.06)
---
P.S.: atsakymas: tereikia komandos pabaigoje padėti ženkliuką *:

mv /usr/lib/win32/essential-20060611/* /usr/lib/win32

ir visos bylos iš to katalogo bus perkeltos. Kaip paprasta...
Pagrindinė - Virginijus Data 2007-04-18 23:39
galite pasidomėti kiek dažnai kokias komandas naudojate :

history|awk '{print $2}'|awk 'BEGIN {FS="|"} {print $1}'|sort|

> uniq -c|sort -rn|head -10

Pagrindinė - s2 Data 2007-04-19 17:25
jo šaunu.  o jei turi 10 tekstinių konsolių ir mėgsti debugint iš cmd-line-o, tada patogu susikurt sau kokį alias-ą, pvz. greh:

$ alias greh='cat ~/.bash_history | sort | uniq -d | grep -i'

tada, kiek bash-as atsimena skirtingų komandų:

$ greh . | wc -l

jų peržiūra:

$ greh . | le

(le yra alias į less, tik su išjungtu wordwap-u; kam įdomu, žr. anksčiau)

su kokiais parametrais paleidinėjau Wine:

$ greh ^wine
export WINEPREFIX=~/.wine-clean
find dlls/*/tests programs/winetest/ -name 'Makefile' -exec cp no/Makefile {} \;
find dlls/*/tests programs/winetest/ -name 'Makefile' -exec cp no/Makefile {} \;  &&  find dlls/*/tests programs/winetest/ -name 'Makefile' -exec cp no/Makefile {} \;
make -C dlls/winex11.drv/
sh /usr/src/wine-git/sh/lw_eFF/install_eFF_using_winetricks_secure_way.sh /tmp/eff/eFormFiller25_2007_03_07/
wine
wine 'c:\Program Files\ABBYY eFormFiller 2.5\FormFillerLight.exe' 'z:\mnt\antras\FR0001.mxfd'
WINEDEBUG=+loaddll,+tid,+ole wine 'c:\Program Files\ABBYY eFormFiller 2.5\FormFillerLight.exe' 'z:\mnt\antras\FR0001.mxfd'
WINEDEBUG=+loaddll,+tid wine notepad
WINEDEBUG=+loaddll,+tid wine regsvr32.exe "c:\\windows\\system32\\msxml4.dll"
WINEDEBUG=+setupapi,+tid,+advpack wine regsvr32.exe "c:\\windows\\system32\\msxml4.dll"
WINEDEBUG=+tid,+richedit wine 'c:\Program Files\ABBYY eFormFiller 2.5\FormFillerLight.exe' 'z:\mnt\antras\FR0001.mxfd'
WINEDEBUG=+tid,+richedit wine 'c:\Program Files\ABBYY eFormFiller 2.5\FormFillerLight.exe' 'z:\mnt\antras\FR0001.mxfd' > riched_2.txt 2>&1
WINEDLLOVERRIDES='advpack=b' WINEDEBUG=+tid,+advpack,+profile wine regsvr32.exe "c:\\windows\\system32\\msxml4.dll" > advpack_b__profile.txt 2>&1
WINEDLLOVERRIDES='advpack=b' WINEDEBUG=+tid,+advpack wine regsvr32.exe "c:\\windows\\system32\\msxml4.dll"
WINEDLLOVERRIDES='advpack=n' WINEDEBUG=+loaddll,+tid wine regsvr32.exe "c:\\windows\\system32\\msxml4.dll"
WINEDLLOVERRIDES='advpack=n' WINEDEBUG=+l,+tid wine regsvr32.exe "c:\\windows\\system32\\msxml4.dll"
WINEDLLOVERRIDES='advpack=n' WINEDEBUG=+setupapi,+tid wine regsvr32.exe "c:\\windows\\system32\\msxml4.dll" > advpack_n__setuapi_parsing.txt 2>&1
WINEDLLOVERRIDES='advpack=n' WINEDEBUG=+tid,+advpack,+profile wine regsvr32.exe "c:\\windows\\system32\\msxml4.dll" > advpack_n__profile.txt 2>&1
WINEDLLOVERRIDES='advpack=n' WINEDEBUG=+tid,+advpack wine regsvr32.exe "c:\\windows\\system32\\msxml4.dll"
wine FRAPS_2.8.2_setup.exe
wine regedit /e all_arma.reg
wine regedit /e all_clean.reg
wine regsvr32.exe "c:\\windows\\system32\\msxml4.dll"
wine wineboot
wine winecfg
wine winedbg
wine ~/.wine/drive_c/Fraps/fraps.exe


tegyvuoja tekstinė konsolė.
Pagrindinė - s2 Data 2007-04-19 17:39
išties, vietoj cat ~/.bash_history gal tikrai verta naudot tą pačią history.  nors regis vienos konsolės history negirdi kitos konsolės komandų :(
Pagrindinė dinux (Beviltiškas) Data 2007-04-19 22:12
girdėti pradeda po tos konsolės išjungimo, nes jei vienoje kažką darysi ir kitoje tuo pat metu, gausis truputuka pbardakėlis mano manymu.
Pagrindinė Virginijus Data 2007-04-20 19:31

>cat .bash_history


na ašai čia labiau taikiau kitų komandas peržiūrinėti x] . o savo taip 'history' be jokių 'cat'.
Aukštyn Tema Programinė įranga / GNU/Linux, bei Unix Operacinės Sistemos / Darbas su bylomis bei rinkmenomis

Powered by mwForum 2.29.6 © 1999-2015 Markus Wichitill