Jūs neprisijungęs
Aukštyn Tema Programinė įranga / GNU/Linux, bei Unix Operacinės Sistemos / Acer Aspire 5043 su Linux
- Virginijus Data 2006-10-29 18:15 Redaguota: 2007-10-05 17:44
taigi idedu savo kernelio konfa:
Linux 2.6.22--config

apt-get install build-essential gcc libncurses5 libncurses5-dev libqt3-mt-dev

parsisiunciame source is kernel.org, arba naudojame savo distros.
po make menuconfig arba make xconfig uzkrauname parsiusta konfa,
tada:
make
make modules_install
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/mano_atominis
arba arch/x86_64/...
redaguojame grub ..
redaguojame /etc/modules ar atitinkama byla, kurioje surasyti kraunami modulai.
mano /etc/modules:
lp
psmouse
#ath_pci
acer_acpi

bendrai pakrauti moduliai, kartu su cia neesanciais draiveriais kurie reikalingi wireless ir acpi:

Module                  Size  Used by
sg                     18520  0
binfmt_misc             8264  1
acer_acpi               5060  0
ath_pci                73312  0
ath_rate_sample        11328  1 ath_pci
wlan                  154780  2 ath_pci,ath_rate_sample
ath_hal               189712  2 ath_pci,ath_rate_sample
snd_hda_intel          13204  5
snd_hda_codec         135168  1 snd_hda_intel
ati_agp                 6668  0

enjoy.
Pagrindinė - Virginijus Data 2007-03-11 11:57 Redaguota: 2007-03-18 17:24
fglrx ati xorg 3d paleidimas per paketų sistemą, atkreipti dėmesį į apačioje dadėtas nuostatas.

xorg.conf:

#############

Section "Files"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/misc"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/Type1"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/misc"
        # path to defoma fonts
        FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "Module"
        Load    "i2c"
        Load    "bitmap"
        Load    "ddc"
        Load    "dri"
        Load    "extmod"
        Load    "freetype"
        Load    "glx"
        Load    "int10"
        Load    "type1"
        Load    "vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "kbd"
        Option          "CoreKeyboard"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc104"
        Option          "XkbLayout"     "us"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier      "Configured Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "CorePointer"
        Option          "Device"                "/dev/input/mice"
        Option          "Protocol"              "ExplorerPS/2"
        Option          "ZAxisMapping"          "4 5"
        Option          "Emulate3Buttons"       "true"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier      "Synaptics Touchpad"
        Driver          "synaptics"
        Option          "SendCoreEvents"        "true"
        Option          "Device"                "/dev/psaux"
        Option          "Protocol"              "auto-dev"
        Option          "HorizScrollDelta"      "0"
EndSection

Section "InputDevice"
  Driver        "wacom"
  Identifier    "stylus"
  Option        "Device"        "/dev/wacom"          # Change to
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "stylus"
  Option        "ForceDevice"   "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
EndSection

Section "InputDevice"
  Driver        "wacom"
  Identifier    "eraser"
  Option        "Device"        "/dev/wacom"          # Change to
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "eraser"
  Option        "ForceDevice"   "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
EndSection

Section "InputDevice"
  Driver        "wacom"
  Identifier    "cursor"
  Option        "Device"        "/dev/wacom"          # Change to
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "cursor"
  Option        "ForceDevice"   "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
EndSection

Section "Device"
        Identifier      "ATI Technologies, Inc. Radeon Xpress 200M (RS482)"
        Driver          "fglrx"
        BusID           "PCI:1:5:0"
EndSection

Section "Monitor"
        Identifier      "Generic Monitor"
        Option          "DPMS"
EndSection

Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Device          "ATI Technologies, Inc. Radeon Xpress 200M (RS482)"
        Monitor         "Generic Monitor"
        DefaultDepth    24
        SubSection "Display"
                Depth           1
                Modes           "1280x800"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth           4
                Modes           "1280x800"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth           8
                Modes           "1280x800"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth           15
                Modes           "1280x800"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth           16
                Modes           "1280x800"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth           24
                Modes           "1280x800"
        EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
        Identifier      "Default Layout"
        Screen          "Default Screen"
        InputDevice     "Generic Keyboard"
        InputDevice     "Configured Mouse"
        InputDevice     "stylus" "SendCoreEvents"
        InputDevice     "cursor" "SendCoreEvents"
        InputDevice     "eraser" "SendCoreEvents"
        InputDevice     "Synaptics Touchpad"
EndSection

Section "DRI"
        Mode    0666
EndSection

Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSection
Pagrindinė Virginijus Data 2007-07-15 17:10 Redaguota: 2008-02-04 19:19
#Debian4
Du nepriklausomi vienas nuo kito monitoriai.
/home/vartotojas/Desktop ir Desktop1 aktyvūs katalogai.
pagrinidinis (screen 1) monitorius pavadintas 'vaizduska'
antras monitorius randasi virs pirmojo. Atskiros "Desktop theme" konfiguracijos, ir aplamai atskiri darbastaliai,
ATI Technologies Inc RS482 [Radeon Xpress 200M]

###################################

Section "ServerLayout"
        Identifier     "Default Layout"
        Screen         "Default Screen" 0 0
        Screen         "aticonfig-Screen[1]" Above "Default Screen"
        InputDevice    "Generic Keyboard"
        InputDevice    "Configured Mouse"
        InputDevice    "Synaptics Touchpad"
EndSection

Section "Files"

        # path to defoma fonts
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
        FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
        FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "Module"
        Load  "i2c"
        Load  "bitmap"
        Load  "ddc"
        Load  "dri"
        Load  "extmod"
        Load  "freetype"
        Load  "glx"
        Load  "int10"
        Load  "vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier  "Generic Keyboard"
        Driver      "kbd"
        Option      "CoreKeyboard"
        Option      "XkbRules" "xorg"
        Option      "XkbModel" "pc104"
        Option      "XkbLayout" "us"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier  "Configured Mouse"
        Driver      "mouse"
        Option      "CorePointer"
        Option      "Device" "/dev/input/mice"
        Option      "Protocol" "ImPS/2"
        Option      "Emulate3Buttons" "true"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier  "Synaptics Touchpad"
        Driver      "synaptics"
        Option      "SendCoreEvents" "true"
        Option      "Device" "/dev/psaux"
        Option      "Protocol" "auto-dev"
        Option      "HorizScrollDelta" "0"
EndSection

Section "Monitor"
        Identifier   "Generic Monitor"
        Option      "DPMS"
EndSection

Section "Monitor"
        Identifier   "aticonfig-Monitor[1]"
        Option      "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
        Option      "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
        Option      "DPMS" "true"
EndSection

Section "Device"
        Identifier  "vaizduska"
        Driver      "fglrx"
        BusID       "PCI:1:5:0"
EndSection

Section "Device"
        Identifier  "aticonfig-Device[1]"
        Driver      "fglrx"
        BusID       "PCI:1:5:0"
        Screen      1
EndSection

Section "Screen"
        Identifier "Default Screen"
        Device     "vaizduska"
        Monitor    "Generic Monitor"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
                Depth     1
                Modes    "1280x800"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth     4
                Modes    "1280x800"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth     8
                Modes    "1280x800"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth     15
                Modes    "1280x800"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth     16
                Modes    "1280x800"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth     24
                Modes    "1280x800"
        EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
        Identifier "aticonfig-Screen[1]"
        Device     "aticonfig-Device[1]"
        Monitor    "aticonfig-Monitor[1]"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     24
Modes    "1280x1024"
        EndSubSection
EndSection

Section "DRI"
        Mode         0666
EndSection

Section "Extensions"
        Option      "Composite" "Disable"
EndSection
Aukštyn Tema Programinė įranga / GNU/Linux, bei Unix Operacinės Sistemos / Acer Aspire 5043 su Linux

Powered by mwForum 2.29.6 © 1999-2015 Markus Wichitill